Inici | www.academia.cat | contacte | Avís Legal | Català · Castellano · English
Disculpe, este contenido no está disponible en el idioma actual

Fer-se Soci de la Societat

Avantatges de fer-se soci de la SCORL

 • Rebre informació de les activitats de la Societat.
 • Optar a qualsevol ajut o premi convocat per la Societat.
 • Gaudir del descompte pel Curs Internacional de la Societat.
 • Poder optar a qualsevol càrrec de la Junta Directiva i dret a votar en les eleccions.
 • Poder presentar treballs i comunicacions a les sessions ordinàries i Forana organitzades per la Societat.
 • Poder participar en els grups de treball que desenvolupi la Societat.
 • Assistència als cursos de postgrau que organitzi la Societat.
 • Accés il·limitat a les informacions de la nostra plana Web (Revistes, Links, Adreces de socis, Calendari de Congressos...).
 • Gaudir d'ofertes descomptes en viatges pels socis.
 • Exempció de pagament per socis jubilats i residents.

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears
Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
 

Benvolguts socis,

A la darrera reunió de la Junta Permanent i a proposta de la Junta Directiva de la Societat , es va arribar als acords següents amb l’objectiu d’incentivar la captació de nous associats:

 1. Pels socis de més de 65 anys, que portin més de 30 anys com a membres numeraris de l’Acadèmia i que així ho sol·licitin expressament, l'Acadèmia aplica l’exempció de pagament de la quota de membre numerari de l’Acadèmia, així com de la quota de la Societat.
 2. Tanmateix, als socis en període de residència que ho acreditin en el moment de presentar la seva sol·licitud d’ingrés a l’Acadèmia, aquesta aplica una reducció del 100% als R-1, del 90% als R-2, 80% als R-3 i 50% als R-4 de la quota de membre numerari de l’Acadèmia i estaran exempts de pagament de la quota de la Societat.
 3. A través de la societat, es recuperarà els membres que estiguin en el cas del punt núm. 1 i que s’hagin donat de baixa de l’Acadèmia.

Esperem, amb aquests acords, facilitar la incorporació de nous membres a la nostra Societat i fer-la créixer en benefici de tots. Atentament, La Junta Directiva de la SCORL Barcelona, febrer de 2003.

Inscripció

Podeu realitzar la inscripció complimentant la butlleta i enviant-la degudament complimentada a: carrer Major de Can Caralleu 1-7, codi postal 08017 de Barcelona o a través del formulari online.


Formulari online Document pdf - 1573KB

Per a més informació adreceu-vos a:

Anna Jordà
Departament d’Administració
Telf: 93.203.10.50
eMail: academia@academia.cat

 

 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Major de Can Caralleu, 1-7 (08017) Barcelona. Tel. 93.203.10.50 FAX 93.203.26.18 - academia@academia.cat