Inici | www.academia.cat | contacte | Avís Legal | Català · Castellano · English
Sorry, this content is not available in this language

Fer-se Soci de la Societat

Avantatges de fer-se soci de la SCORL

 • Rebre informació de les activitats de la Societat.
 • Optar a qualsevol ajut o premi convocat per la Societat.
 • Gaudir del descompte pel Curs Internacional de la Societat.
 • Poder optar a qualsevol càrrec de la Junta Directiva i dret a votar en les eleccions.
 • Poder presentar treballs i comunicacions a les sessions ordinàries i Forana organitzades per la Societat.
 • Poder participar en els grups de treball que desenvolupi la Societat.
 • Assistència als cursos de postgrau que organitzi la Societat.
 • Accés il·limitat a les informacions de la nostra plana Web (Revistes, Links, Adreces de socis, Calendari de Congressos...).
 • Gaudir d'ofertes descomptes en viatges pels socis.
 • Exempció de pagament per socis jubilats i residents.

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears
Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
 

Benvolguts socis,

A la darrera reunió de la Junta Permanent i a proposta de la Junta Directiva de la Societat , es va arribar als acords següents amb l’objectiu d’incentivar la captació de nous associats:

 1. Pels socis de més de 70 anys i que portin més de 25 anys com a membres numeraris de l’Acadèmia, la Societat sol.licitarà l’exempció de pagament de la quota de membre numerari de l’ACMCB. La Societat aplicarà a aquests socis la quota 0.
 2. Tanmateix, els socis en període de residència que ho acreditin en el moment de presentar la seva sol.licitud d’ingrés a l’ACMCB, pagaran el 50% de la quota de membre numerari de l’ACMCB i estaran exempts de pagament de la quota de la Societat.
 3. A través de la societat, es recuperarà els membres que estiguin en el cas del punt núm. 1 i que s’hagin donat de baixa de l’Acadèmia.

Esperem, amb aquests acords, facilitar la incorporació de nous membres a la nostra Societat i fer-la créixer en benefici de tots. Atentament, La Junta Directiva de la SCORL Barcelona, febrer de 2003.

Inscripció

Podeu realitzar la inscripció complimentant la butlleta i enviant-la degudament complimentada a: carrer Major de Can Caralleu 1-7, codi postal 08017 de Barcelona o a través del formulari online.


Formulari online Document pdf - 1573KB

Per a més informació adreceu-vos a:

Anna Jordà
Departament d’Administració
Telf: 93.203.10.50
eMail: academia@academia.cat

 

 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Major de Can Caralleu, 1-7 (08017) Barcelona. Tel. 93.203.10.50 FAX 93.203.26.18 - scorl@academia.cat