Detall activitat

Objectius de la nova Comissió de Rinologia i valoració de l'estat actual de la Rinologia a Catalunya
Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Dijous 11 d'abril de 2024 | Mixt

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 11 d'abril de 2024 | 19:30 - 20:30
19:30 - 20:30
Objectius de la nova Comissió de Rinologia i valoració de l'estat actual de la Rinologia a Catalunya > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Dr. Xavier González Compta. Hospital Universitari de Bellvitge